Tillbaka

SAMHÄLLSBYGGNAD

Lund, 3 mars

FRAMTIDENS FLEXIBLA STAD

Världens städer förändras. Dessa förändringar ger nya utmaningar och lösningen kallas resiliens. Hur bygger man då? Vad gör vi när vattennivån höjer sig? Hur bygger vi tätt och tryggt? Framtidens städer måste kunna anpassa, stärka och återhämta sig efter framtidens förändringar. Oavsett om det gäller politisk osäkerhet, förtätningar eller klimatförändringar. Städerna har kort sagt ett antal frågeställningar att brottas med gällande den framtida samhällsbyggnaden. Välkommen på SP-dagen då vi försöker svara på några av dem.

Här kan du ta del av de presentationer som visades:

Presentationer

DAGENS PROGRAM

Registrering och kaffe från kl 08:30. Programmet pågår mellan kl 09:00-12:00 och avslutas med gemensam lunch.

FRAMTIDENS FLEXIBLA STAD

Kristina Mjörnell, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

STADENS UTMANINGAR

Att form, design och arkitektur påverkar människor är inte ett nytt påstående. Men vad har det för värde för individ, livsmiljö och den hållbara samhällsutvecklingen? 2014 började Christer Larsson, utöver sitt arbete som stadsbyggnadsdirektör i Malmö, utreda en ny statlig arkitekturpolitik. Resultatet blev Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.

Christer Larsson, Stadsbyggnadsdirektör i Malmö

SUSTAINABLE URBAN TRANSFORMATION

Föredraget hålls på engelska.

Städer måste byggas för att kunna växa och utvecklas, men också för att återhämta sig efter naturkatastrofer eller andra oförutsägbara händelser – och detta med hållbarhet i fokus. Vilka är utmaningarna och hur hanterar man dem?

Kes McCormick, IIIEE Lund University

VI BYGGER STADEN PÅ DEN MARK SOM IMORGON SKA GE OSS MAT

Hållbara och attraktiva städer behövs för framtida välfärd och utveckling, men för att städer ska kunna växa och utvecklas krävs att ny mark exploateras. Denna mark är ofta jordbruksmark vilket skapar motstridiga mål och intressen och innebär ett ökat behov för omprövning av markanvändningsstrategier så att de blir mer hållbara.

Johanna Olsson, JTI Institutet för jordbruks- och miljöteknik

AVFALL - FRÅN USCH TILL RESURS

Idag går en stor del av vårt avbyggavfall till deponi. Och även om det inte utgör något direkt miljöhot där så är det ett onödigt slöseri med resurser. Utrivet glas, betong och mineralull kan bli till nya byggmaterial. Vi ger en inblick i pågående forskning om hur avfall kan gå från att vara ett usch! till att bli en resurs när vi bygger den nya staden.

Marianne Grauers, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Hållbar Samhällsbyggnad

TILLÄMPAD FORSKNING BANAR VÄG FÖR FRAMTIDEN

Ta del av aktuell tillämpad forskning på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Hör det berättas om resultaten från ett axplock av projekt som t.ex. hur man bygger ett småhus som är energieffektivt och snällt mot husägarens plånbok.

Linus Malmgren, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, enheten för Hållbar Samhällsbyggnad 

PROVNING OCH TESTNING VERIFIERAR DEN HÅLLBARA STADEN

Allt SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut gör är inte forskning. Institutet står även för ett stort antal utredningar och provningar. Här presenteras några av dem.

Kristian Tammo, CBI Betonginstitutet

Hitta hit

Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund

Dela denna dag: